Dion Furtune Mistik Kabala

Dion Fortune – Mistik Kabala Pdf E Kitap İndir

26 Haziran 2019 admin 0

Bu ünlü eser, Kabala gibi karmaşık bir konuyu herkesin anlayabileceği sarih bir dille açıklamaktadır. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti adında gizli bir İngiliz örgütünün eski üyesi olan Dion Fortune, cemiyetin Kabala sırlarını ilk kez bu kitapta açıklamıştır. Kitap sadece bir Yahudi gizem öğretisi olan Kabala’yı değil, ama onu din, ezoterizm, mitoloji, Devamını Gör

John Fiske Mitler Ve Mitleri Yapanlar

John Fiske – Mitler ve Mitleri Yapanlar Pdf E Kitap İndir

14 Mayıs 2019 admin 0

Mitlerin kökenleri, gerçek olaylara dayanıp dayanmadıkları her zaman ilgimizi çeker. I Elinizdeki eseri yazma amacını yazar şöyle açıklıyor: “Mitolojideki en önemli noktalara kısaca değinmeye çalıştım. Amacım, incelemelerimde Vardığım sonuçları Grimm, Müller, Kuhn, Breal, Dasent Ve Tytor’un eserlerine ilgiyi çekecek şekilde sunmaktı. Sayfa Sayısı: 237

Emre Dorman İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar

Emre Dorman – İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar Pdf E Kitap İndir

9 Mayıs 2019 admin 0

Pek çok insan dünya hayatının geçici ışıltısına aldanıp istek ve arzularının peşinde yok yere tüketir ömrünü. Tıpkı bir yaprak misali savrulur durur yaşam içinde. Bir gün öleceği gerçeğini unutup ölüm sonrası için kayda değer bir hazırlık yapmadığı gibi değersiz ve anlamsız bir şekilde yaşar hayatını. Oysaki ölüm, yaşamın ikiz kardeşidir. Devamını Gör

Donna Rosenberg Dünya Mitolojisi

Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi Pdf E Kitap İndir

2 Mayıs 2019 admin 0

Dünya Mitolojisi Sümer, Hitit, Babil ve Eski Mısır uygarlıklarından Yunan, Roma ve Kuzey Avrupa’ya; Britanya Adaları’ndan Pasifik Adaları’na; Uzakdoğu halklarından Eskimolar’a; Afrika’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar, yeryüzünün farklı kültürlerine ait 59 büyük söylen ve destanını içeriyor. Dona Rosenberg, dünya mitolojisini coğrafi ve kültürel bölümlemelerle yedi ana başlık altında irdelerken Devamını Gör

Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü

Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü Pdf E Kitap İndir

7 Nisan 2019 admin 0

Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat’ın geniş bilgi ve kültürünün son ürünü, ustaca yazarlığının en yüksek aşamasıdır. Titizlikle hazırlanan kitap, başta Anadolu efsaneleri olmak üzere, Yunan ve Latin mitolojisini açık seçik, tatlı bir dille okuyucuya sunmaktadır. Azra Erhat, efsaneleri hem bilimsel bir gözle incelemeye, hem de dünya yazın ve sanatındaki yerlerini, eşsiz Devamını Gör