Komünist Parti Manifestosu Friedrich Engels & Karl Marx

Komunist Parti Manifestosu – Friedrich Engels & Karl Marx Pdf E Kitap İndir

28 Haziran 2019 admin 0

“Burjuvazi, o zamana dek saygın bilinen ve kutsal bir saygı ile değerlendirilen bütün etkinlikleri saygınlıklarından yoksun kılmıştır: Doktoru, hukukçuyu, rahibi, şairi, bilim adamını kendine bağlı bir ücretli yapmıştır. Burjuvazi aile ilişkilerini örten duygusallık perdesini yırtarak, bu ilişkileri yalnızca bir para ilişkisine indirgemiştir… Sayfa Sayısı: 71

Karl Marx 1844 El Yazmaları

Karl Marx – 1844 El Yazmaları Pdf E Kitap İndir

26 Haziran 2019 admin 0

1843-46 Marx´ın klasik iktisatçılarla ilk tanıştığı yıllardır; bu süre içinde Marx, burjuva iktisadının kavramlarını burjuva iktisadına karşı kullanmak diye tanımlayabileceğimiz bir yöntemle uzun, bir kısmı kaybolmuş defterler doldurur. 1844 El Yazmaları burjuva politik iktisadını ve burjuva iktisat sistemini eleştiren “genç” Marx´ın ilk iktisadi araştırmalarının müsveddeleridir. Marx 1844 Elyazmaları’nda paranın iktidarının Devamını Gör

Jean Jacques Rousseau Yalnız Gezerin Düşlemleri

Jean Jacques Rousseau – Yalnız Gezenin Düşleri Pdf E Kitap İndir

28 Mayıs 2019 admin 0

İşte yeryüzünde yalnızım; kendimle başbaşayım; artık ne kardeşim var, ne bir benzerim, ne dostum ne de ait olduğum bir toplum. İnsanların en şefkatlisi, en cana yakını, bu insanlar arasından söz birliği ile dışlandı. Bunlar, olanca kinleriyle hassas ruhuma hangi azabın daha çok dokunabileceğini araştırıp beni kendilerine bağlayan bağları kesip attılar. Devamını Gör

Jean Baudrillard Şeytana Satılan Ruh

Jean Baudrillard – Şeytana Satılan Ruh Pdf E Kitap İndir

28 Mayıs 2019 admin 0

Yüzünü her zaman ustalıkla maskeleyebilmiş Şeytan, modern uygarlıkta yine kendine yakışan kusursuz kıyafeti seçiyor. Şeytan’ın bu sefer bizlere hazırladığı tuzak, çektiği son numara, gerçekle kurduğumuz hayalî ilişkiler ağında aranmalıdır. Sadece bir süreliğine coşkuyla kendimizden geçiyoruz, fakat ardından benliğimizi kötülüğün mutsuzluk sarmalına doladıkça dolayan “gerçekler” ayağına, tepetaklak edilmiş bir dünyayı gözler Devamını Gör

Itır Erhart Ben Neyim

Itır Erhart – Ben Neyim Pdf E Kitap İndir

24 Mayıs 2019 admin 0

Ben nedir? Bir hayat hikâyesinin toplamı mı? Vazgeçilemez olduğunu düşündüğümüz uğraşlarımızı terk etmek zorunda kalırsak, ben yine ben olarak var olmaya devam eder mi? Peki ya bir gün Alzheimer’a yakalanır ve giderek tüm bilişsel yetilerimizi yitirirsek ya da bitkisel hayata girersek, yine bir ‘ben’den söz edebilecek miyiz? Beynimizin yarı kürelerinden Devamını Gör

Heidegger Zaman Ve Varlık Üzerine

Heidegger – Zaman ve Varlık Üzerine Pdf E Kitap İndir

20 Mayıs 2019 admin 0

Martin Heidegger yirminci yüzyıl düşüncesine en fazla etkide bulunan felsefecilerden biridir Yaşamı boyunca ‘ varlığın anlamı nedir?’ sorusuna yanıt aramış, düşüncesini bu soru çerçevesinde yoğunlaştırarak felsefe tarihini sorgulamıştır.Gözden geçirilmiş yeni baskısıyla elinizdeki çalışmanın amacı, Heidegger’in felsefesini temel görüş ve kuramları ile tanıtmaktır Bu nedenle en büyük eseri olan Varlık ve Devamını Gör

Heidegger Matefizik Nedir

Heidegger – Metafizik Nedir Pdf E Kitap İndir

20 Mayıs 2019 admin 0

Mazhar Şevket İpşiroğlu ve Suut Kemal Yetkin’in yayına hazırladığı bu eserin Giriş Bölümü’nde Alman filozof Martin Heidegger’in felsefesi hakkında bilgi verildikten sonra 24 Haziran 1929’da Freiburg Üniversitesi’nde verdiği bir açılış dersi Türkçe çevirisiyle aktarılmıştır. Ders “Hiçlik nedir?” sorusunun ortaya atılması, işlenmesi ve cevaplanmasından oluşuyor. Kitaptan bir alıntı: Havf (metafizik ve Devamını Gör

Friedrich Nietzsche İnsanca Pek İnsanca

Friedrich Nietzsche – İnsanca, Pek İnsanca Pdf E Kitap İndir

12 Mayıs 2019 admin 0

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren en etkili çağdaş felsefecilerdendir. Bonn Üniversitesi’nde teoloji okumaya başlayan Nietzsche daha sonra filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü, henüz öğrenci iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi. 1869’da sınav ve tez koşulu Devamını Gör

Franz Kafka Aforizmalar

Franz Kafka – Aforizmalar Pdf E Kitap İndir

11 Mayıs 2019 admin 0

Hölderlin der ki: “Ozanca barınır insan yeryüzünde.” Ve tarif ettiği o yer, ara bir yerdir: çifteyoksunluk zamanından kalma… Bir bakıma yerlerin yeri…Bir çeşit bekleme odası…Muhakkak ki, en az Hölderlin kadar beklemiş biri Kafkada… Beklemeyi bilmiş biri… Üstelik ozanca…İyi de, Kafkaneden şiirde karar kılmamıştır da, düzyazıda ozanca davranmayı tercih etmiştir?Ara yerde Devamını Gör

1 2 3