Dion Furtune Mistik Kabala

Dion Fortune – Mistik Kabala Pdf E Kitap İndir

26 Haziran 2019 admin 0

Bu ünlü eser, Kabala gibi karmaşık bir konuyu herkesin anlayabileceği sarih bir dille açıklamaktadır. Altın Şafak Hermetik Cemiyeti adında gizli bir İngiliz örgütünün eski üyesi olan Dion Fortune, cemiyetin Kabala sırlarını ilk kez bu kitapta açıklamıştır. Kitap sadece bir Yahudi gizem öğretisi olan Kabala’yı değil, ama onu din, ezoterizm, mitoloji, Devamını Gör

Emre Dorman İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar

Emre Dorman – İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar Pdf E Kitap İndir

9 Mayıs 2019 admin 0

Pek çok insan dünya hayatının geçici ışıltısına aldanıp istek ve arzularının peşinde yok yere tüketir ömrünü. Tıpkı bir yaprak misali savrulur durur yaşam içinde. Bir gün öleceği gerçeğini unutup ölüm sonrası için kayda değer bir hazırlık yapmadığı gibi değersiz ve anlamsız bir şekilde yaşar hayatını. Oysaki ölüm, yaşamın ikiz kardeşidir. Devamını Gör

Ebu'l Hasan Ali En Nevdi Rahmet Peygamberi

Ebu’l Hasan Ali En-Nedvi – Rahmet Peygamberi Pdf E Kitap İndir

7 Mayıs 2019 admin 0

Elinizdeki kitap, “âlemlere rahmet olarak gönderildiği” bildirilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in evrensel misyonunu açık bir şekilde dile getirmektedir. Nedvî, ülkemiz okuyucusunun yakından tanıdığı bir ilmî çehredir ve eserini rahat okunma ve kolay anlaşılma esası üzerine bina etmiştir. Bu yazım tekniğine rağmen ilmî doyuruculuğu ve kaynaklarının sağlamlığı, eserin akademik Devamını Gör

Donna Rosenberg Dünya Mitolojisi

Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi Pdf E Kitap İndir

2 Mayıs 2019 admin 0

Dünya Mitolojisi Sümer, Hitit, Babil ve Eski Mısır uygarlıklarından Yunan, Roma ve Kuzey Avrupa’ya; Britanya Adaları’ndan Pasifik Adaları’na; Uzakdoğu halklarından Eskimolar’a; Afrika’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar, yeryüzünün farklı kültürlerine ait 59 büyük söylen ve destanını içeriyor. Dona Rosenberg, dünya mitolojisini coğrafi ve kültürel bölümlemelerle yedi ana başlık altında irdelerken Devamını Gör

Ali Şeriati Dİnler Tarihi

Ali Şeriati Dinler Tarihi Pdf E Pub İndir

30 Mart 2019 admin 0

Önceki peygamberlerin evrensel bir risaleti yoktu. Mesih, Yahudi kavminin vaat edilenidir, diğer milletlerin vaat edileni değil. Musa, İsrailoğullarını Firavun ve Kıptilerin esaretinden kurtarmak, onları vaat edilen arza götürmek ve orada hür bir toplum kurmak için gönderilmiştir. Risaleti başladı, ondan başka bir şey yapmadan sonuçlandı. Musa, asla dünyanın bütün kullarını özgürleştirme Devamını Gör

Ali Şeriati Dine Karşı Din

Ali Şeriati Dine Karsi Din Pdf E Pub İndir

30 Mart 2019 admin 0

Bu ifade kimilerine tuhaf veya müphem gelebilir. Zira biz şimdiye kadar dinin sürekli küfrün karşısında yer aldığını ve tarih boyunca savaşın din ile dinsizlik arasında meydana geldiğini sanırdık. Bu nedenle “dine karşı din” ifadesi ilginç, müphem, şaşırtıcı ve kabul edilemez gelebilir. Oysa ben son zamanlarda şunu fark ettim: Bu tasavvurun Devamını Gör