Komünist Parti Manifestosu Friedrich Engels & Karl Marx
Komünist Parti Manifestosu Friedrich Engels & Karl Marx

Komunist Parti Manifestosu – Friedrich Engels & Karl Marx Pdf E Kitap İndir

“Burjuvazi, o zamana dek saygın bilinen ve kutsal bir saygı ile değerlendirilen bütün etkinlikleri saygınlıklarından yoksun kılmıştır: Doktoru, hukukçuyu, rahibi, şairi, bilim adamını kendine bağlı bir ücretli yapmıştır. Burjuvazi aile ilişkilerini örten duygusallık perdesini yırtarak, bu ilişkileri yalnızca bir para ilişkisine indirgemiştir…

Sayfa Sayısı: 71

KİTABI İNDİR

Leave a Reply

Your email address will not be published.